O sprzedawcy

O sprzedawcy

Dane firmy:
Artur Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Provect Artur Woźniak,
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki.

NIP: 646-256-56-62
REGON: 240493979

Siedziba firmy: ul. Cielmicka 39, 43- 100 Tychy


Dane kontaktowe:
Adres do korespondencji, zwrotów i reklamacji:  Provect Artur Woźniak, ul. Cielmicka 39, 43-100 Tychy
E-mail: sklep@bobuxpolska.pl
Telefon: +48 518-240-104


Kodeks dobrych praktyk:
Nasze działania mają na celu utrzymywanie i wzmacnianie jak najlepszych relacji z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym naszej firmy, a więc zarówno z naszymi klientami jak i innymi partnerami handlowymi.
Wiemy, jak ważne oraz przynoszące korzyści, jest postępowanie według standardów etycznych.
Dlatego zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów etycznych, w tym do podstawowych zasad:

 

  1. Prowadzenie działań ukierunkowanych na zadowolenie naszych Klientów poprzez dostarczenie im produktu najlepszej jakości, któremu towarzyszy profesjonalne doradztwo i rzetelna obsługa.
  2. Rzetelne i uczciwe przekazywanie wszelkich posiadanych informacji i niewprowadzanie świadomie Klienta w błąd, jeżeli danej informacji nie posiadamy.
  3. Regularne monitorowanie dostępności i aktualności oferty sklepowej oraz jak najszybsze reagowanie na zaistniałe błędy oraz ciągłe dążenie do ich eliminowania.
  4. Polubowne rozwiązywanie wszelkich konfliktów.
  5. Niewypowiadanie nieprawdziwych lub obraźliwych informacji na temat innych firm czy produktów.
  6. Przekazywanie ważnych informacji i decyzji Klientowi w sposób zrozumiały i bez zbędnej zwłoki (np. dotyczących reklamacji, realizacji zamówienia, itp).
  7. Nieuchylanie się od wywiązania z zobowiązań m.in. związanych z obsługą reklamacji lub zwrotów.
  8. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych nam danych.
  9. Kierowanie się takimi wartościami jak: sprawiedliwość, prawość, uczciwość.

ul. Cielmicka 39
43-100 Tychy
tel.+48 518 240 104
e-mail:
numer rachunku: 06 1050 1331 1000 0092 1771 4857

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.