Po zamówieniu
Po zamówieniu

Po zamówieniu

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 32 307 48 83.


Jak zareklamować towar:
Mamy obowiązek do dostarczenia Ci produktów bez wad, jeżeli jednak zakupiony towar ma wady lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas kompletny i czysty towar, który reklamujesz wraz z wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym (pobierz formularz) na adres: HYPER sp. z o.o., ul. Gajowa 1, 43-100 Tychy,
  2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: lub telefonicznie: 32 307 48 83.
Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.


Jak zwrócić towar:
Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym wszedłeś w posiadanie towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres:

 

W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres:
HYPER sp. z o.o.
ul. Gajowa 1
43-100 Tychy

 

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (pobierz wzór), jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:
Będziesz musiał ponieść koszty zwrotu towarów.

 

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Kupującego odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 

Zwroty prosimy przesyłać na adres :
HYPER sp. z o.o.
ul. Gajowa 1
43-100 Tychy
lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail:   lub telefonicznie: 32 307 48 83.
Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo zwrócić towar.


Spory:
Dokładamy wszelkich starań aby nasi klienci byli w pełni usatysfakcjonowani ze swoich zakupów.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń. Kupujący może m.in.:

  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
  3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

 

Strona korzysta z Ciasteczek

Zamknij