Regulamin

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: https://www.bobuxpolska.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest:
  PROVECT sp. z o.o. sp. k.
  ul. Gajowa 1
  43-100 Tychy
  KRS: 0000774310
  REGON: 382686777
  NIP: 6462975785
  Konto: 28 1050 1399 1000 0090 3180 9842
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.
 3. Składanie zamówień w Sklepie internetowym następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.


§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie: https://www.bobuxpolska.pl w chwili składania zamówienia wraz z fabrycznymi opakowaniami (nie dotyczy produktów z działu outlet).
 2. Ceny wszystkich produktów przedstawione na stronie https://www.bobuxpolska.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Wszystkie produkty przedstawione na stronie https://www.bobuxpolska.pl są fabrycznie nowe oraz nieużywane, sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć je bez wad.


§ 3. Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień dokonuje się za pomocą odpowiedniego formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu.
 2. Wysłanie przez Kupującego zamówienia dokonanego za pomocą formularza zamówienia umieszczonego na stronie https://www.bobuxpolska.pl stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą PROVECT sp. z o.o. sp. k., Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.


§ 4. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia i dokonaniu płatności lub, w przypadku dokonania zakupu w trybie płatności za pobraniem, po przyjęciu zamówienia.
 2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Kupującego podany przez Niego w zamówieniu.
 3. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do 5 dni roboczych.
 4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.
 5. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny podobny towar lub zrezygnować z zamówionego towaru.
 6. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane, a wpłacone zaliczki zwrócone, niezwłocznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
 7. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury VAT zgodnie z życzeniem Kupującego.


§ 5. Formy płatności

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

 1. Za pobraniem, należność płatna w placówkach Poczty Polskiej lub kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki.
 2. Przelewem przed dostawą towaru na rachunek bankowy nr: 28 1050 1399 1000 0090 3180 9842
 3. E-przelewem, BLIKiem, płatnośćią kartą dokonaną za pośrednictwem iMoje.
 4. Przy pomocy „Kup z Twisto”.
 5. Płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego.


§ 6. Termin zapłaty:

Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.


§ 7. Dostawa

 1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski.
 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub Paczkomatu.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.


§ 8. Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o praw konsumenta, Kupujący będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej (pobierz formularz).
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Zwrot nastąpi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient ponosi koszt odesłania produktu do Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§ 9. Reklamacje

 1. Wobec Klientów będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002, Nr 141 poz. 1176).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru otrzymanego w ramach transakcji wraz wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym (pobierz formularz) na adres: PROVECT sp. z o.o. sp. k., ul. Gajowa 1, 43-100 Tychy.


§ 10. Spory

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń. Kupujący może m.in.:

 1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
 3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich


§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 2. bobuxpolska.pl, jest domeną która stanowi własność firmy PROVECT sp. z o.o. sp. k..
 3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Sprzedawcę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych".
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.)

ul. Gajowa 1
43-100 Tychy
tel. 32 307 48 83 (pn-pt, 8-15)
e-mail:
numer rachunku: 28 1050 1399 1000 0090 3180 9842

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Popup Twisto Popup Twisto